1.Покана за доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД №110/01.03.2021 г. 2.Проекто договор 3. Решение №5/07.04.2021 г. 4. Протокол от работата на комисията

Read More →

1.      Покана за доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД №102/25.02.2021 г. 2.      Проекто договор 3. Съобщение по чл.58., ал.3 от ППЗОП 4. Протокол от работата на комисията 5. Решение №6/09.04.2021 г.

Read More →

ІІІ. „Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД№11-62/01.02.2021 г.“  1.Покана за доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД №62/01.02.2021 г. 2.Проекто договор 3.Решение №4/26.03.2021 г. 4.Протокол от работата на комисията

Read More →