1.Покана за доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД №164/29.03.2021 г. 2.Проекто договор Протокол от работата на комисията

Read More →

1.Покана за доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД №163/29.03.2021 г. 2.Проекто договор    Протокол от работата на комисията Решение №8/25.05.2021 г.  Обявление за възложена поръчка- РД 11-163/29.03.2021- ун.№1015108 – Дата на публикуване: 23 юни 2021г. Сканиран договор №11 Фаркол АД – Бургас – Дата на публикуване: 23 юни 2021г. Обявление за приключване на […]

Read More →

 1. Покана за доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД №151/19.03.2021 г. 2. Проекто договор 3. Протокол от работата на комисията 4. Решение №7/25.05.2021 г. 5. Покана – Дата на публикуване: 31 май 2021 6. Проекто-договор – Дата на публикуване: 31 май 2021 1.Обявление за възложена поръчка – РД 11-151/19.03.2021 г. – ун.№1015107 – […]

Read More →