Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Ловеч Дата на публикуване: 12 юни 2020г. 1. Решение за откриване на  процедура – ун.№983285 – Дата на публикуване: 12 юни 2020г. 2. Обявление за поръчка – ун.№983297 – Дата на публикуване: 12 юни 2020г. 3. Документация за участие – Дата […]

Read More →